Veilig en verantwoord gebruikCampagne Veilig en Verantwoord Gebruik

Met deze campagne wil Nefyto bereiken dat toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zich nog meer dan voorheen realiseren dat zij een cruciale factor zijn bij het opslaan en het toepassen van deze middelen. Tegelijk wil Nefyto meer samenhang brengen in de communicatie over de wijze waarop gewasbeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Met als resultaat een verminderd risico voor mens, dier en milieu.

De producten zijn hieronder te downloaden en zullen de komende periode verder worden aangevuld.

Producten

   
   Activiteiten

Workshop in samenwerking met TOPPS over Restvloeistoffen Gewasbeschermings-middelen, gehouden op 4 maart 2010: