STORL

Verbetering is gewenst ten aanzien van het onderscheid dat een toepasser van gewasbeschermingsmiddelen moet maken tussen verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen die na leegmaken/spoelen aangemerkt moeten worden als (gewoon) bedrijfsafval én verpakkingen die na leegmaken/spoelen als gevaarlijk bedrijfsafval moeten worden behandeld. Met onderhavige wijziging willen we deze onduidelijkheid wegnemen.
Onderstaand overzicht geeft de oude en nieuwe situatie weer. U dient deze nieuwe logo’s en verwijderingszinnen te gebruiken voor de eerstvolgende productie van de gewasbeschermingsmiddelen.

Toelichting:
 1. De term Klein Chemisch Afval wordt gewijzigd in Klein Gevaarlijk Afval. De oorspronkelijke term “Klein Chemisch Afval” heeft namelijk betrekking op (chemisch) huishoudafval; de term “Klein Gevaarlijk Afval” verwijst naar (chemisch) bedrijfsafval.
 2. De zinsnede “Informeer bij uw gemeente” is vervallen, omdat dit de indruk wekt dat gemeenten een zorgplicht hebben voor het afvoeren en verwerken van bedrijfsafval. Die zorgplicht hebben gemeenten niet.
 3. Volgens het Convenant dienen de navolgende verpakkingen dienen als gevaarlijk afval te worden aangemerkt en dienen ook als zodanig te worden ingeleverd:
 • Schoongespoelde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de norm ≤0,01% van het oorspronkelijke gewicht van de inhoud niet kan worden gerealiseerd;
 • Volledig geleegde verpakkingen van granulaten, strooikorrels en emeltenkorrels die voldoen aan de norm ≤0,01% van het oorspronkelijke gewicht van de inhoud en waarbij een doodshoofd op het etiket is vermeld;
 • Volledig geleegde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, waarvoor het gestelde onder a en b niet van toepassing is of kan zijn en die een product hebben bevat dat volgens de normen van het Stoffen- en Processenbesluit van de Wet Chemische Afvalstoffen een chemisch afval  is.
   
 • NB1:  In de loop der jaren hebben veel bedrijven bovenstaande regel "3-tweede bolletje" van toepassing verklaard op alle gewasbeschermingsmiddelen waarbij een doodshoofd op het etiket is vermeld. Bij het vernieuwen van het STORL-logo dienen alle bedrijven het STORL-logo voor KGA en de bijbehorende verwijderingszin te gebruiken voor alle gewasbeschermingsmiddelen waarbij een doodshoofd op het etiket is vermeld.
 • NB2:  Het gaat hier om het gevaarsymbool voor de gebruiker en niet in het kader van ADR (transport).
 1. Het STORL-logo hoeft alleen op verpakkingen voor professionele gewasbeschermingsmiddelen te worden gevoerd.
 2. De breedte van het oorspronkelijke logo verandert niet.

De STORL-logo's zijn in JPG-, PDF- en EPS-format beschikbaar:
 •     STORL-logo Bedrijfsafval in JPG
 •     STORL-logo Bedrijfsafval in PDF
 •     STORL-logo op wit Bedrijfsafval in EPS
 •     STORL-logo transparant Bedrijfsafval in EPS
 •     STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval in JPG
 •     STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval in PDF
 •     STORL-logo op wit Klein Gevaarlijk Afval in EPS
 •     STORL-logo transparant Klein Gevaarlijk Afval in EPS