Product Stewardship Gedragscode

Alle bij Nefyto aangesloten bedrijven hebben ingestemd met de tekst van de Product Stewardship Gedragscode en een verklaring ondertekend de Code te zullen naleven.
 
Met de Product Stewardship Gedragscode willen de bij Nefyto aangesloten ondernemingen duidelijk maken waar zij voor staan en wat de normen zijn waaraan hun gedragingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogen worden getoetst. Meer specifiek bevat de Code een beschrijving van de Nefyto missie en gedragsregels voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 
Op de naleving van de Gedragscode wordt toegezien door een onafhankelijk Toetsingscollege. De toegang tot het Toetsingscollege staat niet alleen open voor de ondertekenaars van de Code. Ook representatieve organisaties van de handel en van telers kunnen het Toetsingscollege om een uitspraak vragen.
 
U kunt de Product Stewardship Gedragscode hier downloaden.