Partnerships

Nefyto is actief op vele terreinen en werkt hiervoor samen met verschillende partijen.
Een aantal van de projecten waar Nefyto bij betrokken is, staat hieronder weergegeven:
 
2020-Logo_Deltaplan-Partner_groot-(1).png

2020-Logo-Toolbox-Emissiebeperking.png

CLE-(1).jpg
 FKT.png
  


Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  
         

 
       

   bijenstrategie.png
 
  AgroConnect-(1).png
 
   

 
     
  
Hiernaast is Nefyto ook actief in:
  • Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
  • Platform Duurzame Gewasbescherming
  • Hoofdlijnenakkoord Gewasbescherming Open Teelten
  • Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater