Organisatie

Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie - Dutch Crop Protection Association) behartigt de gemeenschappelijke belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Nefyto is op Europees niveau aangesloten bij de European Crop Protection Association, ECPA. Op mondiaal niveau worden de belangen van de agrochemische industrie behartigd door Crop Life International, CLI.