Nefyto Visie en Ambitie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Daarmee verwoordt Nefyto haar visie en ambitie voor de toekomst.

Voor het realiseren van haar ambitie zijn de sleutelbegrippen voor Nefyto:
Vernieuwend, Verantwoord, Verbindend en Verhelderend.
Nefyto presenteerde haar visie en ambitie tijdens haar jaarvergadering op 13 december 2016.
Op het aspect Verhelderend heeft Nefyto een meer gedetailleerd inzicht gegeven in de trends van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen. Klik hier voor het themanummer van het Nefyto Bulletin over afzetcijfers met links naar diverse overzichten.
Klik hier voor de visie en ambitie ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’
 
De beknopte versie in het Nederlands kunt u hier downloaden.
Click here for the English version.