Corona en gewasbescherming

1 juli 2020


Handreiking bezoeken proefvelden en demo’s gewasbescherming


•           Zorg voor veiligheid en gezondheid
•           Zorg voor innovatie 

Nefyto en de Nefyto-deelnemers vinden kennisoverdracht over het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk en streven er daarom naar om, binnen de kaders van de landelijke coronamaatregelen, bezoeken aan proef- en demovelden zo veel mogelijk door te laten gaan. De innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot gewasbeschermings-middelen gaan hiermee ook in 2020 door.

Om bij de bezoeken aan percelen en kassen de risico’s op besmetting met het coronavirus te voorkomen, heeft Nefyto een handreiking opgesteld. De handreiking is inmiddels aangepast in verband met de aangescherpte corona-maatregelen. 

De handreiking (versie oktober 2020) geeft duidelijkheid over hoe de gewasbeschermings-industrie zorg wil dragen voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers van de percelen/kassen en van de organisatoren van de proeven en demonstraties.

U kunt de handreiking (versie oktober 2020) hier downloaden.24 maart 2020


Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen

Voldoende en veilig voedsel is ook ten tijde van de COVID-19-uitbraak van groot belang. Nefyto en de aangesloten bedrijven zetten zich volledig in om telers ook in deze tijd te kunnen voorzien van gewasbeschermingsmiddelen zodat de voedselproductie door kan gaan.

Nefyto staat in nauw contact met de land- en tuinbouworganisaties, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en ministeries. Hoewel de gewasbeschermingsmiddelensector niet expliciet is benoemd op de lijst met cruciale processen en vitale beroepsgroepen, is duidelijk dat de agro-toelevering hieronder valt.  De noodzaak voor de land- en tuinbouw om te kunnen beschikken over gewasbeschermingsmiddelen is bij alle partijen goed in beeld.

Nefyto heeft op 20 maart 2020 een brief aan Minister Schouten verzonden om er op aan te dringen dat – ongeacht welke maatregelen de komende tijd nog worden genomen – de invoer, transport en distributie van gewasbeschermingsmiddelen doorgang moet kunnen vinden. In de verschillende Europese lidstaten wordt op dit moment hard gewerkt om het transport van goederen ongehinderd in stand te houden. Op dit moment zijn er geen indicaties over een stagnerende aanvoer van gewasbeschermingsmiddelen. 
Uiteraard heeft de gezondheid van onze samenleving de hoogste prioriteit en wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe in deze onzekere tijd. 

Klik hier voor de pdf.

24 maart 2020