Beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen en COVID-19

24 maart 2020

Voldoende en veilig voedsel is ook ten tijde van de COVID-19-uitbraak van groot belang. Nefyto en de aangesloten bedrijven zetten zich volledig in om telers ook in deze tijd te kunnen voorzien van gewasbeschermingsmiddelen zodat de voedselproductie door kan gaan.

Nefyto staat in nauw contact met de land- en tuinbouworganisaties, distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en ministeries. Hoewel de gewasbeschermingsmiddelensector niet expliciet is benoemd op de lijst met cruciale processen en vitale beroepsgroepen, is duidelijk dat de agro-toelevering hieronder valt.  De noodzaak voor de land- en tuinbouw om te kunnen beschikken over gewasbeschermingsmiddelen is bij alle partijen goed in beeld.

Nefyto heeft op 20 maart 2020 een brief aan Minister Schouten verzonden om er op aan te dringen dat – ongeacht welke maatregelen de komende tijd nog worden genomen – de invoer, transport en distributie van gewasbeschermingsmiddelen doorgang moet kunnen vinden. In de verschillende Europese lidstaten wordt op dit moment hard gewerkt om het transport van goederen ongehinderd in stand te houden. Op dit moment zijn er geen indicaties over een stagnerende aanvoer van gewasbeschermingsmiddelen. 
Uiteraard heeft de gezondheid van onze samenleving de hoogste prioriteit en wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe in deze onzekere tijd. 

Klik hier voor de pdf.

24 maart 2020