Afzetcijfers

Afzetcijfers

Op grond van een wettelijke verplichting levert Nefyto al sinds tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aan. Het gaat om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt.  De gegevens worden verzameld via de Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt.

De gegevens worden door de overheid gebruikt voor beleidsmatige doeleinden. Onder meer zijn de afzetcijfers gebruikt door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) bij de Tussenevaluatie van het beleid in het kader van de Nota duurzame gewasbescherming.
De gegevens betreffen de afzet van producten van de industrie aan de distributeurs. Het gaat dus niet om gebruikscijfers. Door voorraadvorming bij zowel de distributie als de gebruikers, geven de cijfers uitsluitend een indicatie van het gebruik in een bepaald jaar.

Een samenvatting van deze afzetcijfers wordt jaarlijks door Nefyto gepubliceerd.
 
In december 2017 heeft Nefyto zoals toegezegd in de Visie en Ambitie het Nefyto Bulletin in zijn geheel gewijd aan de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland, met daarbij uitgebreide aandacht voor de trends in het gebruik. Wat zijn die trends en wat zijn de achterliggende ontwikkelingen?
Daarnaast is sinds december 2017 de afzet per subgroep vanaf 1990 beschikbaar gesteld.
Bulletin-2017-4.jpg

 Afzetcijfers
Afzet Nefyto per subgroep 2017
Afzet Nefyto per subgroep 1990 - 2017
Afzet Nefyto per subgroep 2016
2015 (alleen middelengroepen)
2014 (alleen middelengroepen)
2013 (alleen middelengroepen)
2012 (alleen middelengroepen)
2011 (alleen middelengroepen)
2010 (alleen middelengroepen)
2009 (alleen middelengroepen)
2008 (alleen middelengroepen)
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001