Actueel

 • Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

  Nefyto en de bij Nefyto aangesloten bedrijven begrijpen dat de publiciteit over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de manier waarop over dit thema wordt bericht, kunnen leiden tot bezorgdheid bij omwonenden.
  Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen betekent echter niet dat ook sprake is van gezondheidseffecten. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto-bedrijven bereiden zich voor op Brexit

  De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn volop bezig met voorbereiding voor de Brexit. De uiteindelijke vorm van de Brexit is helaas lastig te voorspellen en daarom kan het niet helemaal worden uitgesloten dat er bepaalde productstromen worden geraakt. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie zet er echter op in om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

  Groene gewasbeschermingsmiddelen staan sterk in de belangstelling. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn dan ook zeer actief op dit vlak. Tot dusverre is het moeilijk om de voortgang van de implementatie van groene gewasbeschermingsmiddelen te meten. Daarom wil Nefyto de Graadmeter Groene Gewasbescherming ontwikkelen en staat daarbij open voor de input van en samenwerking met andere betrokken partijen.
  Lees meer

 • Achterstand in beoordeling middelen

  Achterstand in beoordeling middelen geen risico voor de consument, maar wel voor het effectief middelenpakket voor telers. Lees meer

 • Nefyto Bulletin 2018/3

  Het Nefyto Bulletin 2018/3 is digitaal beschikbaar en als pdf. Lees meer

 • Persbericht: Uitstel en aanpassing voorstellen beperkingen neonicotinoïden noodzakelijk

  Nefyto vindt het onbegrijpelijk dat Minister Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2018 aangeeft in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin verder te beperken. Lees meer

 • IPM zonder middelenlijsten is sleutel naar duurzame landbouw

  Nefyto-reactie op conceptcertificatieschema ‘On the way to planetproof’ voor plantaardige producten. Lees meer

 • Persbericht: Nefyto partner in Nationale Bijenstrategie

  Nefyto heeft op 22 januari 2018 samen met 43 andere partners in aanwezigheid van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening en de biodiversiteit. Met gebundelde krachten komt de juiste kennis op de juiste plek, worden ervaringen gedeeld en worden de partners geïnspireerd om de Nationale bijenstrategie uit te voeren. Lees meer

 • Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

  Op grond van een wettelijke verplichting levert Nefyto al sinds tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aan. Het gaat om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt.  De gegevens worden verzameld via de Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt. Lees meer

 • Ontwikkelingen biodiversiteit

  Op 29 november 2017 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan. In de discussie over biodiversiteit worden landbouw en gewasbeschermingsmiddelen met enige regelmaat genoemd en hiermee in verband gebracht. 

  Lees meer