Nieuw

Nefyto Bulletin 2015-2
Nefyto Bulletin 2015-2 staat in het teken van actualiteiten: Nefyto wil een brede dialoog over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt. Verder leest u over duurzaamheid in de sierteelt, de Kick-off van TOPPS Water Protection en een kritisch geluid over het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten landbouw.
Voornemen Mansveld voor verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen is buiten proportie
Staatssecretaris Mansveld heeft een concept-besluit naar de Tweede Kamer gestuurd voor een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Nefyto reageert geschokt op dit voornemen, omdat het gebruik van de middelen niet wordt beĆ«indigd vanwege veiligheidsrisico’s voor mens, dier of milieu.
Start Europees project voor beperken emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater
Twee juni 2015 is de start van het project TOPPS Nederland dat zich richt op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en het bestaat in Nederland uit twee deelprojecten.
Inbreng Nefyto Tweede Kamerdebat
Op 28 mei is het Tweede Kamerdebat over Roundup/glyfosaat en bijengezondheid gepland. Nefyto deelt haar standpunten over de agendeerde onderwerpen van debat. Klik hier voor de inbreng.
Bredere dialoog plantgezondheid en gewasbescherming
Vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust over (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen op vele fronten is een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt.
Nefyto-notitie naar aanleiding van EASAC-rapport
De bijdrage van neonicotinoĆÆden aan het verlies aan biodiversiteit worden in een breder perspectief geplaatst.
Nefyto Bulletin 2015-1
In het eerste nummer van 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, gewasbescherming en voedselzekerheid.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet