Nieuw

Persbericht: LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter is belangrijke stap vooruit
Het LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter over plantgezondheid en gewasbescherming wordt door Nefyto positief ontvangen. Er is in de huidige, economisch onzekere tijden voor de land- en tuinbouw lef nodig om harde toezeggingen te doen, bovenop de reeds geldende maatregelen en voorschriften. Daar is vanuit de industrie steun en respect voor.
Nefyto Bulletin 2014-3
In het derde nummer van het Nefyto Bulletin 2014 artikelen over het uitroepen van de Beste Gewasbeschermer 2014, Pieter van Kempen van het akkerbouw/loonwerkersbedrijf Van Kempen. Tevens aandacht voor de Aardappeldemodag waar Tweede Kamerlid Helma Lodders zich op uitnodiging van Nefyto uitgebreid liet bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.
Afzetcijfers over 2013 beschikbaar
In 2013 daalde de totale afzet van gewasbeschermingsmiddelen met 5% ten opzichte van 2012. Deze daling werd veroorzaakt door een verminderde afzet van herbiciden (10%), insecticiden en acariciden (7%) en fungiciden (7%).
Nefyto Bulletin 2014-2
In het tweede nummer van het Nefyto Bulletin van 2014 artikelen over de Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen, het blootstellingsonderzoek voor omwonenden van percelen waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en dat momenteel wordt voorbereid en een artikel over de beleidsvisie van de Europese gewasbeschermingsindustrie met als titel "Verbeter innovatie en concurrentiepositie EU".
Klik hier om het Bulletin te downloaden.
Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen
Vandaag (30 juni 2014) is door staatssecretaris S.A.M. Dijksma en vertegenwoordigers van Ctgb, LTO Nederland, Artemis, Nefyto, Bionext en Natuur & Milieu de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen ondertekend.
Persbericht: Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden
Nefyto roept op om attent te blijven op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen en heeft daarom in samenwerking met de Europese koepelorganisatie ECPA een korte video gemaakt.
Persbericht: Vijf aanbevelingen om innovatie, concurrentiepositie en duurzame productie te bevorderen
Met de aanstaande nieuwe leden van het Europees Parlement en een nieuwe samenstelling van de Europese Commissie verandert ook het Europese politieke landschap. De nieuwe Parlements- en Commissieleden zullen worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen, waaronder het verlies van de innovatiekracht en de concurrentiepositie van de Europese Unie en de noodzaak een groeiende bevolking te voeden met steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. In dit kader heeft de Europese Crop Protection Association (ECPA) een visie voor een duurzame en productieve toekomst in Europa ontwikkeld.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet