Nieuw

Inbreng Nefyto Tweede Kamerdebat
Op 28 mei is het Tweede Kamerdebat over Roundup/glyfosaat en bijengezondheid gepland. Nefyto deelt haar standpunten over de agendeerde onderwerpen van debat. Klik hier voor de inbreng.
Bredere dialoog plantgezondheid en gewasbescherming
Vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust over (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen op vele fronten is een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt.
Nefyto-notitie naar aanleiding van EASAC-rapport
De bijdrage van neonicotinoïden aan het verlies aan biodiversiteit worden in een breder perspectief geplaatst.
Nefyto Bulletin 2015-1
In het eerste nummer van 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, gewasbescherming en voedselzekerheid.
Persbericht: Uitstekende eerste stap in startjaar Toolbox
Toolboxteam zet in op verdere invoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen.
Persbericht: LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter is belangrijke stap vooruit
Het LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter over plantgezondheid en gewasbescherming wordt door Nefyto positief ontvangen.
Nefyto Bulletin 2014-3
In het derde nummer van het Nefyto Bulletin 2014 artikelen over het uitroepen van de Beste Gewasbeschermer 2014, Pieter van Kempen van het akkerbouw/loonwerkersbedrijf Van Kempen. Tevens aandacht voor de Aardappeldemodag waar Tweede Kamerlid Helma Lodders zich op uitnodiging van Nefyto uitgebreid liet bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet