Nieuw

Afzetcijfers over 2013 beschikbaar
In 2013 daalde de totale afzet van gewasbeschermingsmiddelen met 5% ten opzichte van 2012. Deze daling werd veroorzaakt door een verminderde afzet van herbiciden (10%), insecticiden en acariciden (7%) en fungiciden (7%).
Nefyto Bulletin 2014-2
In het tweede nummer van het Nefyto Bulletin van 2014 artikelen over de Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen, het blootstellingsonderzoek voor omwonenden van percelen waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en dat momenteel wordt voorbereid en een artikel over de beleidsvisie van de Europese gewasbeschermingsindustrie met als titel "Verbeter innovatie en concurrentiepositie EU".
Klik hier om het Bulletin te downloaden.
Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen
Vandaag (30 juni 2014) is door staatssecretaris S.A.M. Dijksma en vertegenwoordigers van Ctgb, LTO Nederland, Artemis, Nefyto, Bionext en Natuur & Milieu de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen ondertekend.
Persbericht: Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden
Nefyto roept op om attent te blijven op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen en heeft daarom in samenwerking met de Europese koepelorganisatie ECPA een korte video gemaakt.
Persbericht: Vijf aanbevelingen om innovatie, concurrentiepositie en duurzame productie te bevorderen
Met de aanstaande nieuwe leden van het Europees Parlement en een nieuwe samenstelling van de Europese Commissie verandert ook het Europese politieke landschap. De nieuwe Parlements- en Commissieleden zullen worden geconfronteerd met talrijke uitdagingen, waaronder het verlies van de innovatiekracht en de concurrentiepositie van de Europese Unie en de noodzaak een groeiende bevolking te voeden met steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen. In dit kader heeft de Europese Crop Protection Association (ECPA) een visie voor een duurzame en productieve toekomst in Europa ontwikkeld.
Nefyto bulletin 2014-1
In het eerste nummer van 2014 wordt aandacht besteed aan de zonale procedure: met de inwerkingtreding van Verordening 1107/2009 in 2011 heeft de zonale procedure zijn intrede gedaan. Deze is bedoeld om het toelatingsproces van een gewasbeschermingsmiddel te verkorten en om dubbel werk te voorkomen. In de praktijk valt dit tot nu toe tegen, het werkt nog niet soepel. Verder een interview met Henk Heinhuis directeur van de Stichting Veldleeuwerik over verduurzaming van de voedselproductie. En in de rubriek "Gewasbescherming Mensenwerk"een interview met Olaf van Campen van (nu nog) Makhteshim-Agan.
Zorgen omwonenden meenemen bij opvolging Gezondheidsraad-advies
In het vandaag gepresenteerde Zwartboek Gifklikker.nl zijn meldingen van verontruste burgers opgenomen over het spuiten met bestrijdingsmiddelen. In april 2013 riepen de Partij voor de Dieren en de stichting Bollenboos omwonenden daartoe op. Het meldpunt Gifklikker.nl was bedoeld voor “iedereen die zich zorgen maakt over het gif dat in zijn omgeving wordt gebruikt”. Met de publicatie wordt de juistheid van de keuze van de Gezondheidsraad bevestigd om blootstellingsonderzoek in Nederland uit te voeren, niet meer en niet minder.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet