Nieuw

Persbericht: Nieuwe campagne Greenpeace levert geen positieve bijdrage
Vandaag is Greenpeace weer een campagne gestart tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze keer heeft Greenpeace het gemunt op de supermarkten en proberen ze burgers en consumenten tegen een drietal supermarkten op te zetten. Opnieuw is de bij als symbool van de campagne opgevoerd.
Nefyto bulletin 2016 - 1
In Nefyto bulletin 2016-1 vindt u een artikel over risk en hazard: twee verschillende begrippen die essentieel zijn om te onderscheiden. Verder een interview met Mark Montforts van het RIVM over het onderzoek naar blootstelling van omwonenden.
Ook is een uitgebreid artikel opgenomen over emissiereductieplannen voor betere waterkwaliteit.
Persbericht: Gemeenten en bedrijven betalen de rekening voor verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
Vandaag heeft staatssecretaris Dijksma het besluit gepubliceerd waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan. Gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven krijgen te maken met hogere kosten voor onkruidbestrijding. Niet-chemische methoden voor de bestrijding zijn duurder, minder effectief en zorgen voor extra CO2 en fijnstof. Omdat het onkruid minder effectief bestreden kan worden, zal ook het straatbeeld veranderen. Daarnaast vreest Nefyto voor een forse toename van het gebruik van illegale en dus risicovolle middelen.
Persbericht: Politiek legt bijl aan wortel toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen
Afgelopen vrijdag berichtte staatssecretaris Van Dam de Tweede Kamer dat hij er bij de Europese Commissie op zal aandringen om de beslissing over de Europese toelaatbaarheid van het middel glyfosaat uit te stellen. Indien het voorstel toch in stemming wordt gebracht, zal Nederland tegen het voorstel stemmen. Daarmee gaat Van Dam in tegen het advies van het Ctgb, dat de wetenschappelijke toetsing door Duitsland en EFSA wel positief beoordeelt. Nefyto vindt deze politieke inmenging in het toelatingsbeleid zorgwekkend.
500ste Erfemissiescan Gewasbescherming gerealiseerd!
Op woensdag 24 februari jl. werd de 500ste Erfemissiescan Gewasbescherming ingevuld door akkerbouwer Jan Groot uit Lelystad. De kersverse akkerbouwvoorzitter van LTO Nederland, Jaap van Wenum, feliciteerde Groot hiermee.
NVWA stuurt per abuis afzetgegevens naar Greenpeace
De vertrouwelijke afzetcijfers waar Greenpeace “de hand op heeft weten te leggen”, zijn naar Greenpeace gestuurd door een administratieve fout bij de NVWA.
Persbericht: Publiceren cijfers gewasbescherming dient geen milieubelang
Greenpeace heeft de Nederlandse afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen per actieve stof gepubliceerd. Deze cijfers zijn op illegale wijze verkregen en in de publiciteit gebracht. Nefyto bevestigt dat de cijfers die Greenpeace heeft gepubliceerd overeenstemmen met de informatie zoals die door Nefyto aan de overheid wordt aangeleverd. Nefyto vindt de publicatie van Greenpeace onzorgvuldig en beschouwt dit als een schadelijke actie. Het betreft afzetcijfers van individuele actieve stoffen die bij de overheid bekend zijn, maar niet openbaar worden gemaakt omwille van een eerlijke concurrentie op de gewasbeschermingsmarkt. Vanuit wettelijk oogpunt mogen de bedrijven deze gegevens daarom niet onderling delen.

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto - Dutch Crop Protection Association - behartigt belangen van bedrijven die
chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet