Nieuw

Persbericht: Grote zorgen over politieke invloed op toelating gewasbeschermingsmiddelen
Recent heeft staatsecretaris Van Dam de Tweede Kamer meegedeeld in te stemmen met een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïden verder in te perken. Nefyto stelt vast dat de demissionaire staatssecretaris met zijn besluit wegbeweegt van het wetenschappelijke kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
Klik hier voor de tekst van het persbericht.
 

Position paper Kleine toepassingen
Hoewel er al veel is gerealiseerd om kleine toepassingen te ondersteunen, zijn er steeds weer nieuwe uitdagingen.
Lees meer
 


Nefyto Bulletin juni 2017
Het nieuwste Nefyto Bulletin staat online! Hierin leest u over de rol van demofarms als discussieplatform over duurzame gewasbescherming.
Verder lichten het Ministerie van EZ en het Ctgb de inspanningen toe om de toelating van groene middelen te versnellen.
Ook komt aan bod hoe de bloembollensector aan de slag is met de beperking van erfemissie in het project ‘Schoon erf, schone sloot’.
Lees meer
 
Bevindingen Greenpeace over planten bij tuincentra
Telers van bloemen en tuinplanten mogen alleen maar gewasbeschermingsmiddelen gebruiken waarvan is vastgesteld dat ze veilig zijn. Nefyto veroordeelt het gebruik van niet-toegelaten middelen.

Een deel van de teelt van bloemen en tuinplanten, bijvoorbeeld het stekken van de planten, vindt plaats in het buitenland. Residuen van het buitenlandse gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen nog aanwezig zijn op planten die in Nederland worden verkocht. In dat geval hoeft geen sprake te zijn van illegaal gebruik.

Telers combineren verschillende gewasbeschermingstechnieken voor het beste resultaat. Het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen is slechts één van de vele instrumenten om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden. De bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen zijn continu bezig om hun middelenpakket te verduurzamen en verantwoord gebruik te stimuleren. Veel bedrijven zijn actief om groene gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen.
 
KNPV-voorjaarsvergadering 11 mei 2017
Tijdens de KNPV-voorjaarsvergadering te Wageningen heeft Maritza van Assen, directeur van Nefyto, de nieuwe Nefyto-visie gepresenteerd.  Meer informatie vindt u op de website van de KNPV.
 
Afzetcijfers Nefyto-deelnemers 2015
De afzetcijfers van de Nefyto-deelnemers over 2015 kunt u hier vinden.
 
Nefyto Bulletin maart 2017
In het Nefyto Bulletin van maart 2017 leest u een interview met Luuk van Duijn van het Ctgb over “Hobbels voor Europese harmonisatie”.
Ook vindt u een artikel over de ondertekening door Nefyto van de Green Deal particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Tevens is een artikel gewijd aan de voorschriften van REACH voor de “Actieve brengplicht veiligheidsinformatiebladen.
Lees meer
 
Het belang van IPM
Nefyto heeft een infographic uitgebracht waarin beknopt het belang van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) wordt uitgelegd en hoe IPM in zijn werk gaat.
U kunt de infographic hier downloaden.
 
Persbericht: Engelse vertaling Nefyto Visie en Ambitie beschikbaar
Om de Nefyto Visie en Ambitie nog breder bekend te maken, is de korte versie nu in het Engels vertaald met als titel: Toward a sustainable and transparant future. De vier V’s zijn in de vertaling vier C’s geworden: Contribute, Commit, Connect and Communicate.

Algemeen, Persbericht, Vision
 


Persbericht: Green Deal over verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen getekend
Met het ondertekenen van de Green Deal wordt de gezamenlijke aanpak voor een verantwoord gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen door planten- en tuinliefhebbers onderstreept.
Lees meer
 
Nefyto Bulletin december 2016
In het Nefyto Bulletin van december 2016 leest u over de presentatie van de Nefyto Visie en Ambitie met als titel: “Duurzaam en helder naar de toekomst”. U vindt een artikel over precisielandbouw, waarin wordt beschreven welke bijdrage precisielandbouw aan verduurzaming kan leveren. En Nederland is voorloper in de zoektocht naar oplossingen voor kleine toepassingen.
Lees meer
 
Persbericht: Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt
SKAL heeft een lijst gepubliceerd met toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt. Nefyto is verheugd met deze stap naar meer transparantie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de biologische sector.
Lees meer
 
Duurzaam en helder naar de toekomst
Nefyto presenteert haar visie en ambitie 'Duurzaam en helder naar de toekomst'.
Lees meer


 
Nefyto dialogen opmaat naar Nefyto Visie
Staatssecretaris-Van-Dam-en-Carlos-Nijenhuis-24-10-2016.jpgStaatssecretaris Martijn van Dam ontving op maandag 24 oktober 2016 de verslagen van de Nefyto dialogen uit handen van Nefyto voorzitter Carlos Nijenhuis.
De verslagen van de dialoogsessies vindt u hier.

Nefyto - Dutch Crop Protection Association - behartigt belangen van bedrijven die
chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

 


 


 


Klik op het logo