Nieuw

Persbericht: Bredere dialoog plantgezondheid en gewasbescherming
Vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust over (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen op vele fronten is een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt. Dat is de strekking van een brief die Nefyto gisteren aan Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken heeft gestuurd.
Nefyto Bulletin 2015-1
In het eerste nummer van 2015 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, gewasbescherming en voedselzekerheid, en de Jaarvergadering van afgelopen december.
Nefyto Bulletin 2014-4
In dit laatste nummer van 2014 wordt aandacht besteed aan Innovatie naar groen: Gewasbescherming wordt steeds groener en duurzamer. Verder aandacht voor de Nefyto Medewerkersdag die dit jaar plaatsvond bij de NVWA in Wageningen en in de rubriek Gewasbescherming Mensenwerk is Mies Beljaars de nieuwe medewerker Communicatie van Nefyto aan het woord.
Persbericht: Uitstekende eerste stap in startjaar Toolbox

Toolboxteam zet in op verdere invoering van maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen

LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto zijn vorig jaar gestart met de Toolbox emissiebeperking. De Toolbox bestaat uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Na het succesvolle introductiejaar gaat het Toolboxteam een nieuw instrument in de toolbox opnemen, waarbij specifiek de emissies vanaf het erf in kaart worden gebracht. Ook wordt in 2015 een korte video gelanceerd.
Persbericht: LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter is belangrijke stap vooruit
Het LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter over plantgezondheid en gewasbescherming wordt door Nefyto positief ontvangen. Er is in de huidige, economisch onzekere tijden voor de land- en tuinbouw lef nodig om harde toezeggingen te doen, bovenop de reeds geldende maatregelen en voorschriften. Daar is vanuit de industrie steun en respect voor.
Nefyto Bulletin 2014-3
In het derde nummer van het Nefyto Bulletin 2014 artikelen over het uitroepen van de Beste Gewasbeschermer 2014, Pieter van Kempen van het akkerbouw/loonwerkersbedrijf Van Kempen. Tevens aandacht voor de Aardappeldemodag waar Tweede Kamerlid Helma Lodders zich op uitnodiging van Nefyto uitgebreid liet bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.
Afzetcijfers over 2013 beschikbaar
In 2013 daalde de totale afzet van gewasbeschermingsmiddelen met 5% ten opzichte van 2012. Deze daling werd veroorzaakt door een verminderde afzet van herbiciden (10%), insecticiden en acariciden (7%) en fungiciden (7%).

Raadpleeg het archief voor meer nieuwsberichten.


Nefyto is de brancheorganisatie van de gewasbeschermings-middelenindustrie in Nederland. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet